_ spedice

Jelikož veškeré přepravní potřeby našich zákazníku nelze pokrýt vlastním vozovým parkem, je vám k dispozici naše spediční oddělení s dostatečným počtem vyškolených pracovníků, kteří jsou schopni zpracovat vaše požadavky a připravit pro vás optimální navržení celého logistického procesu tak, aby výsledkem bylo maximální možné snížení vaší nákladové položky v rámci hospodářského výsledku, za podmínky zachování či zvýšení všech kvalitativních standardů.