_ poptávka

Vaše požadavky, potřebné k zajištění přepravy vašich produktů,
směřujte prosím na níže uvedený e-mail:
logistika@mosad.cz

Pověřený pracovník vás bude obratem kontaktovat za účelem vypracování cenové nabídky s příhlédnutím k nejoptimálnějšímu navržení přepravního procesu.